Oktatás - Hidrobiológiai Tanszék

MAGYAR/ENGLISH


Oktatás

A hidrobiológiához értő szakemberek képzésének egyetemünkön nagy hagyományai vannak, ugyanis ilyen képesítéssel rendelkező szakemberek kibocsátásának szükségessége Debrecenben már 1962-ben megfogalmazódott, aminek eredményeként – Dr. Woynárovich Elek kezdeményezésére – egyetemünk egyik jogelődjében (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 1966-tól lehetőség volt ilyen irányba szakosodni. A képzés ebben a formában tíz éven keresztül folyt. Ennek az állapotnak az önálló biológus szak 1975-ös debreceni indítása vetett véget, amikor a hidrobiológia iránt érdeklődő hallgatók a biológus képzés keretei között végezhették tanulmányaikat. Az újbóli szakalapítás szempontjából legfontosabb lépés 2003-ban történt, amikor megalakult az önálló Hidrobiológiai Tanszék. Elsősorban Dr. Dévai György és Dr. Nagy Sándor Alex elkötelezettségének és kitartó munkájának eredményeképpen 2009 szeptemberében a Debreceni Egyetemen - a Természettudományi és Technológiai Kar gondozásában elindult a

 

Hidrobiológus mesterképzési szak.

 

A végzett hallgatók tekintetében fontos elhelyezkedési területekként prognosztizálhatók a kormányhivatalok környezetvédelmi osztályai, a katasztrófavédelmi hatóságok, a vízügyi szervek, regionális vízművek, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, a halászat, horgászat, ökoturizmus, rekreáció, a múzeumok és a civil szervezetek. Munkáltató lehet minden olyan vízfelhasználó és/vagy vízkibocsátó ipari tevékenységet folytató vállalkozás, amelyek elsősorban a környezetipar (vízszolgáltatás, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás), a high-tech innováció, a gyógyszeripar, a biotechnológiai ipar, az egészségipar és a kereskedelem (gyógyszer, vegyszer) területén fejtenek ki aktivitást. A mezőgazdaság és élelmiszeripar területén elsősorban a halászat, a növénytermelés, az állattenyésztés, a hús- és halfeldolgozás, a termékfejlesztés és a minőségellenőrzés területén van lehetőség Hidrobiológus MSc-vel rendelkezők elhelyezkedésére. A vízszennyezések, vízbázis védelmi kérdések, ökológiai vízigény biztosítása körüli vitás kérdések eldöntésénél hatósági, kormányzati és bírósági, valamint egyéb szakértői munkák elvégzésénél is kiválóan használható a megszerzett képesítés. A tanszéken folyó nemzetközi vonatkozásban is magas szintű kutatási tevékenység eredményeként hallgatóinknak lehetősége van, a hidrobiológia doktori (PhD) programba (Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola) való belépésre is, hogy a fokozat megszerzése után kutatóként tudják szolgálni a hidrobiológia ügyét.

Hidrobiológus képzési programunk

A Hidrobiológus mesterképzés órarendjei:

 

Hydrobiologist - Water Quality Management, angol nyelvű mesterképzési szak

Hidrobiológiai Tanszék 2018-ban Dr. Grigorszky István és Dr. Berta Csaba vezetésével elindította a Hydrobiologist - Water Quality Management, angol nyelvű, mesterképzést. A képzés során olyan hallgatókat képzünk, akik részleteiben ismerik a különböző víztípusokban zajló fizikai, kémiai és ökológiai folyamatokat mérsékelt, trópusi és félszáraz övezetekben, valamint képesek a felszíni vízterekben lezajló rendszerszintű folyamatok tervezésére, feltárására, értékelésére és értelmezésére. Bővebb információ a képzésről az angol nyelvű fellületünkön található.

 

A Hidrobiológiai Tanszék résztvétele más tanszékek által koordinált BSc és MSc képzések oktatásában

 

Az MSc és BSc oktatáshoz kapcsolódó anyagok

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 14. 08:12