Kutatási területek

A Biológiai és Ökológiai Intézet négy tanszéket foglal magába: Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Hidrobiológiai Tanszék, Növénytani Tanszék és Ökológiai Tanszék. A tanszékek és a tanszékeken működő kutatócsoportok alkotják az intézeti tudományos munka kereteit. Az intézet kutatói egymással együttműködve produkálnak jelentős eredményeket, pl. az utóbbi öt évben az intézetben majd 400 tudományos közlemény született, melyek nagy része (69%-a) az általunk művelt tématerületek vezető (Q1-es) tudományos folyóirataiban jelent meg. Az intézet kutatói rendszeresen publikálnak a világ olyan magas elismertségű folyóirataiban is, mint a Nature, Science, Proceedings of Royal Society és Ecology Letters.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 21. 12:11