Bemutatkozás - Növénytani Tanszék

Köszöntöm a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékének oldalán, melynek legfőbb funkciója, hogy tanszékünk névjegyeként részletes információt adjon a képzési, oktatási, kutatási profiljáról és munkatársaink eredményeiről egyaránt. Célunk, hogy bemutassuk a Növénytani Tanszéket a diákoknak, munkatársaknak és szakmai partnereinknek, illetve tájékoztassunk minden kedves érdeklődőt az intézményünkben folyó tevékenységről.

Tanszékünk közel évszázados múltra tekint vissza. A magyar királyi Tisza István Tudományegyetem első szervezeti egységei közé tartozott és mind a mai napig jelentős értékekkel bír. Büszkék vagyunk a Tanszékünk történelmére a növénytudomány számos területén elért eredményére, amelyek nemcsak egységünk fejlődését segítette hanem több tudományterületnek, szervezeti egységnek, kutatócsoportnak jelentett oltalmat illetve támogatást önállósodásra az idők folyamán.

Egységünk központi szerept tölt be Egyetemünk számos képzésben a tudósokat képző kutató szakoktól a technológiai és ipari képzéseken át a tanárképzésig. Jelentős számú főtárgyat oktatunk magyar és angol nyelven, amelyek a növény fajismeretével, anatómiájával, sejt és szövettanával, fiziológiaiájával, biokémiájával, molekuláris biológiájával, közösségbiológiájával és természetes hatóanyagaival foglalkozik.

Tanszékünkön négy kutatócsoport tevékenykedik, ahol tehettséges hallgatóink, minősített oktatóink, kutatóink, professzoraink művelik tudományos tevékenységeiket. Eredményeinket vezető folyóiratokban publikált tanulmányok, Phd, habilitációs és MTA doktori értekezések, K+F tevékenységeink során fejlesztett eljárások, módszerek, szolgáltatások és magas színvonalú kutatási, ipari együttműködések jelzik.

Büszkék vagyunk pályázati aktivitásunkra, amelyek biztosítják és elősegítik hogy tudományterületenként a lehető legmagasabb színvonalon, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően folytassuk tevékenységeinket.

A Növénytani tanszék hagyományosan is vendégszerető, hasznos és színvonalas együttműködésekre nyitott egysége Egyetemünknek. Bíztatom tájékozódjon honlapunkon és ha kérdése van a lenyűgözően változatos növénytudomány bármely általunk művelt területét illetően keressen meg minket, munkatársaimmal szivesen látjuk önöket Tanszékünkön.

Prof. Dr. Vasas Gábor

tanszékvezető egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 21. 11:06