Bemutatkozás - Hidrobiológiai Tanszék

MAGYAR/ENGLISH

Kedves Hallgatók, Tisztelt Érdeklődők!

A Hidrobiológiai Tanszéken célunknak és feladatunknak tekintjük, hogy a BSc kurzusainkon az Önökkel töltött előadások és szemináriumok révén felkeltsük érdeklődésüket a hidrobiológia elméleti és gyakorlati kérdései iránt. Ennek eredményeképpen bízunk abban, hogy mind többen választják továbbtanulásuk irányaként a tanszékünk által menedzselt Hidrobiológus és a Water Quality Management mesterszakképzést (MSc), majd végzésük után élethivatásul a hidrobiológus szakmát. A Hidrobiológus és a Water Quality Management mesterszakképzés keretében olyan hidrobiológus szakembereket képezünk, akik jól ismerik a víz fizikai és kémiai jellemzőit, egy-egy vízi élőlénycsoport specialistájává válnak, továbbá képesek a vizekben zajló ökológiai folyamatok felismerésére, a vizek minőségi állapotának leírására, a vízminőség-változások nyomon követésére, valamint vízminőség-javító cselekvési programok kidolgozására. Tanulmányaik során külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a végzett kollégák ’éles szemmel’ nyitottak legyenek a felmerülő problémák felismerésére és elemzésére, majd szintetizáló gondolkodásmódjukkal, valamint ehhez társuló kommunikatív, pozitív kapcsolatteremtő személyiségükkel és aktív szakmai együttműködésükkel azok megoldására is. A megszerzett tudás birtokában pedig sikeresen helyezkedjenek el bármely olyan szakterületen, ahol a víznek, vagy a víz élőlényeknek szerepe van.

 

A Hidrobiológus és a Water Quality Management mesterszak tanterve és a tantárgyi tematikák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kiváló hallgatókat minél hamarabb be tudjuk vonni a tudományos diákköri munkába, melynek egyetemünkön igen nagy hagyományai vannak, s így hallgatóinkat fel tudjuk készíteni a kutató életpályára is.

 

 

A Magyar Gazda riportja a 20 éves Hidrobiólógus képzésről a Debreceni Egyetemen

 

A tanszékünk oktatási- és kutatási lehetőségeinek bővítése tekintetébbn kihelyezett tanszékeket hoztunk létre, melyekkel aktív kutatási együttműködéseink vannak és intenzíven segítik a hallgatókat szakmai fejlődésük tekintetében. Az kihelyezett tanszékeink az alábbiak:

Az előbb említettek alapján bízunk abban, hogy az ’alma mater’ keretében kapott személet és tudás pályájukon iránytűként fog szolgálni.

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 12. 14:57