Kutatás - Hidrobiológiai Tanszék

MAGYAR/ENGLISH


A Hidrobiológiai Tanszéken az oktatási tevékenységek mellett mindig fontos szerepet töltenek be a konzorciális keretekben megvalósuló pályázatok, és a versenyszférából érkező megbízások alapján végzett kutatás-fejlesztési feladatok.

A kutatások fő iránya a felszíni vizek minőségi állapotának és élőlényegyütteseinek vizsgálatához kapcsolódik. Széles körű vizsgálatok folynak tanszékünkön az egyes élőlénycsoportok (lebegőalgák, zooplankton-, makrogerinctelen- és halközösségek) abundanciaviszonyaira és indikációs sajátságaira vonatkozóan. Kutatásaink tárgyát képezi ezek változásának modellezése, ill. a vízminőségi állapotot és annak megváltozását indikáló jelenségek és folyamatok értelmezése. További fontos feladatunknak tekintjük a szervetlen és a szerves anyagok hatásának vizsgálatát egyes élőlénycsoportok (algák, makrofitonok, szitakötők, halak) különböző élettani folyamatai (allelopátia, bioakkumuláció, tápanyagfelvétel, toxicitás) szempontjából, tekintettel e kutatások biotechnológiai alkalmazási lehetőségeire is. Rendkívül fontos missziónak tartjuk a hazai, természetvédelmi oltalom alatt álló fajok populációinak tanulmányozását, valamint az invazív fajok terjedési sajátosságainak és az őshonos élőlényközösségekre gyakorolt hatásainak felderítését. 

Alkalmazott kutatási szempontból fontos feladatunknak tekintjük, hogy eredményeink révén ne csak felderítsük felszíni vízkincsünk állapotromlásának okait, hanem kis is dolgozzuk azokat a lehetőségeket, melyekkel degradálódott állóvizeink és vízfolyásaink jobb állapotba hozhatók.

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 14. 08:12