Hidrobiológus MSc

Tisztelt Látogatónk!

Örömmel vesszük érdeklõdését a Hidrobiológus mesterszak iránt! Honlapunk ezen oldalán egybegyûjtünk minden fontos információt, ami a Hidrobiológus mesterképzésbe való belépéssel, a szak elvégzésével, illetve a diploma hasznosításával kapcsolatosan fontos lehet.

A Rövid ismertetésben az a szórólap található, amiben röviden összefoglaltuk a mesterképzés lényegi elemeit.

A Részletes ismertetésben olvasható a mesterképzés oktatási szerkezetének részletes ismertetése a választható szakirányokkal és a tantervekkel.

A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) tartalmazza a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és az Oktatási Minisztérium által hivatalosan jóváhagyott képzési követelményeket.

A Felvételi információkban részletes ismertetés található a Hidrobiológus MSc-be való felvételi rendjérõl.

A Hidrobiológus MSc képzésbe való belépési lehetõségeket szemlélteti a következõ egyszerûsített ábra:

Alább a felvételivel és a képzéssel kapcsolatos néhány praktikus tanács olvasható, amelyek segítenek eligazodni a sokszor bonyolult hivatalos megfogalmazások sûrûjében.

Praktikus tanácsok:

  • A Hidrobiológus MSc indításának engedélyezése során megfogalmazott hivatalos okiratokban az elõírásoknak való pontos megfeleltetés miatt meglehetõsen bonyolult annak a leírása, hogy milyen BSc diplomák jogosítanak a felvételre. Az egyszerûsítés kedvéért elmondható, hogy akinek biológia, környezettan, természetvédelmi mérnök vagy környezetmérnök BSc diplomája van, annak egészen biztosan van annyi szakirányú kreditje, hogy sikeres felvételi esetén, belépjen a mesterképzésbe. Más természettudományos vagy agrár BSc diplomával rendelkezõk a képzés szakanyagától való távolság függvényében egyedi elbírálás alapján kerülhetnek be a képzésbe.
  • Az MSc felvételire való jelentkezés során az eljárási díj befizetése esetén három lehetséges mesterképzési szak jelölhetõ meg. Tanácsunk, hogy aki hidrobiológus MSc-re jelentkezik, az második lehetséges szakként jelölje meg a Biológus MSc-t, harmadikként pedig a Környezettudományi MSc-t, hogy helyhiány esetén választott szakterületéhez legközelebb esõ mesterképzésben még legyen esélye továbbtanulni.
  • A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara információink szerint segítséget kíván nyújtani a BSc-képzésben résztvevõ hallgatók nyelvvizsgájának a megszerzésében. A tervek szerint, ha a hallgató részt vesz egy, a kar által szervezett költségtérítéses nyelvi felkészítõ tanfolyamon, aminek a végén sikeres nyelvvizsgát tesz, visszakapja a nyelvtanfolyam árát. Részletes információk a TTK Dékáni Hivatalában szerezhetõk be.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58