Pályázatok - Hidrobiológiai Tanszék

MAGYAR/ENGLISH


A Hidrobiológiai Tanszék elnyert pályázatai, ill. kutatási megbízásai

Önálló Hidrobiológiai Tanszék 2003-ban alakult, nyilvántartásunkban azonban szerepeltetjük mindazokat a pályázatokat és kutatási megbízásokat is, amelyek a tanszék jogelődjének tekinthető - 1991-2003 között mőködő - Hidrobiológiai Részleg nyert el, ami előbb az Ökológiai, majd Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszék keretein belül működött.)

 • GINOP-2.2.1-15-2017-00080. Kommunális Szennyvizek és Szennyvíziszapok Energia- és Nyersanyag-tartalmának Innovatív Hasznosítása  2018-2023.
 • NKFIH FK-131917. Természetes és antropogén eredetű stressz hatása algák kitartó képlet képzésére és raktározott anyag felhalmozására" 2019-2023.
 • INTERREG CENTRAL EUROPE - HealingPlaces (CE1308), 2018-2022.
 • TKP2020-IKA-04. Big Data, Biotechnológia, Energetika, Terápiás célú fejlesztés, Vízzel kapcsolatos kutatások és a négy Lendület kutatócsoport továbbfinanszírozása 2020-2021.
 • Debreceni Egyetem. A Debreceni Egyetem nukleáris oktatási, kutatási és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése 2020-2021.
 • GINOP-2.2.1.-15-2016-00029. Termál- és gyógyvizek optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése innovatív mikrobiológiai, ipari, valamint kavitációs technológiák ötvözésével 2017-2020
 • NKFIH-1150-6/2019. Felsőoktatási intézményi kiválósági program, 2019-2020.
 • Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Rakamaz-Tiszanagyfalui Nagy-Morotván elvégzett rehabilitációs beavatkozások hosszú távú hatásának elemzése ökológiai szempontból 2019-2020.
 • KEHOP-1.1.0-15-2016-00008. A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” című projekt keretében VGT3 elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés, adatfeldolgozás, vízgyűjtők jellemzése, felszíni vizek ökológiai állapotának értékelése a Felső-Tisza, Szamos-Kraszna illetve a Lónyay-főcsatorna alegységeken található víztesteken 2019-2020.
 • NKFIH 20428-3/2018/FEKUTSTRAT. Felsőoktatási intézményi kiválósági program, 4. Vízzel kapcsolatos kutatások, Precíziós mezőgazdaság 2018-2019. 
 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025: Interdiszciplinális és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz, 2012-2013.
 • TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0024: A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása, 2011-2013.
 • TÁMOP-4.1.1/A-10/1KONV-2010-0016: Munkaerő-piaci alkalmazkodás, gyakorlati képzőhelyek, intézményirányítás és hallgatói-oktatói szolgáltatások fejlesztése a Debreceni Egyetemen, 2010-2011.
 • TÁMOP – 4.2.2./08/1-2008-0012.: CHEMIKUT - Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására, 2009-2011.
 • TÁMOP – 4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz, 2009-2010.
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A természetvédelmi értékességet jelző mutatók (pl. biodiverzitás indexek), és a VKI ökológiai állapotértékelési rendszerének összevetése a Tisza-tó természetvédelmi szempontból kiemelten értékes víztereiben, 2010.
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A természetvédelmi értékesség és a vízminőségi állapot kapcsolatrendszerének elemzése a Tisza-tavon, 2009.
 • Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság: A Rakamaz-Tiszanagyfalui Nagy-morotván elvégzett rehabilitációs beavatkozások hatásának vizsgálata ökológiai szempontból, 2009.
 • Merck Kft: Hidrobiológiai laboratórium fejlesztése, 2009.
 • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Apponyi Albert Program/MECENATÚRA: V. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek (MaViGe) kutatási konferencia publikációinak megjelentetése az Acta Biologica Debrecina kötetében, 2008ALAP1-00310/2008. 2008.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: Az Európai Unió Víz keretirányelve (EU VKI) szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak előkészítése és végrehajtása a Tisza-tavon, II. ütem. 2008.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: Az Európai Unió Víz keretirányelve (EU VKI) szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak végrehajtása a Tisza-tavon I. ütem. 2007.
 • Öveges-József Program. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai tanszéke Tudományos Szakmai Műhelyének létrehozása és működtetése. 2007.
 • Öveges József Program, Az oktatási struktúra fejlesztése és a Tisza-tó EU VKI szerinti állapot felmérési programjának megalapozása. 2007.
 • Öveges József Program, Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata. 2007.
 • Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda: Horvátország és Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata. 2007.
 • Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda: Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata. 2006-2009.
 • Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda: Lengyelország és Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata. 2006.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: Az Európai Unió Víz keretirányelve (EU VKI) szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak előkészítése a Tisza-tavon. (Előrehaladási jelentés a 6-113/2006 19/2006 sz. szerződés alapján). 2006.
 • Nyírségvíz Rt. A Lónyay-főcsatorna állapotértékelése néhány fontosabb élőlénycsoport (makrovegetáció, szitakötők, halak) előfordulási sajátosságai alapján, összevetve a fizikai és kémiai háttérváltozókra vonatkozó korábbi (2004-es) eredményekkel. 2005.
 • Európai Unió/Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (EuropeAid/114951/D/SV/2002- 000-180-04-01-02-02) (2004-2005): ECOSURV (Ecological Survey of Surface Water, Hungary) - A basic ecological survey conducted in accordance to the Water Framework Directive in order to create a sound ecological database. (Egyéni szerződések (Dr. Dévai György, Dr. Nagy Sándor Alex, Dr. Grigorszky István)
 • OTKA (P044367): "Magyarország árvaszúnyog-faunájának (Diptera: Chironomidae) jegyzéke az előfordulási adatok és sajátosságok feltüntetésével" című kiadvány megjelentetése. 2003-2004.
 • MTA Debreceni Területi Bizottság: "Magyarország árvaszúnyog-faunájának (Diptera: Chironomidae) jegyzéke az előfordulási adatok és sajátosságok feltüntetésével" című kiadvány megjelentetése. 2003-2004.
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KAC közcélú "H" keret): Vízminőségi adatok új típusú értékelése többváltozós statisztikai eljárások alkalmazásával. 2003-2004.
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KAC közcélú "H" keret): Vízminőségi adatok új típusú értékelése többváltozós statisztikai eljárások alkalmazásával. 2003-2004.
 • Oktatási Minisztérium, KMÜFA célelőirányzat, IEP-00361/2002 Projekt: Informatikai eszközbeszerzési pályázat számítógépes laboratórium kialakítására. 2003.
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Az Európai Unió (EU) Víz Keretirányelvének (VKI) ökológiai alapozású magyarországi végrehajtásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása a felszíni vizekre. 2003.
 • Oktatási Minisztérium, NKFP-3B/0019/2002 Projekt: A Tisza és a Felső-Tisza-vidék hidroökológiai állapotfelmérési, monitorozási és adatbankszervezési programjának tudományos megalapozása, a gyakorlati megvalósítás pilotprojektjeivel. 2002-2006.
 • Oktatási Minisztérium, FKFP 0116/2002 Projekt: Környezettudományi Doktori Iskola képzési programjának fejlesztése. 2002-2007.
 • OTKA (T035061): A veszélyeztetettségi állapot (perniciozitás) jelentősége az ökológiai vízminőség megítélésében. 2001-2004.
 • Országos Tudományos Kutatási Alap kutatási ösztöndíja. Körös-vidéki holtmedrek algológiai vizsgálata (F: 031802) /2000-2003/.
 • Felsőoktatási Kutatásfejlesztési Pályázat. A Körös vidéki holtágak és folyóvizek algológiai vizsgálata (0195) (2000-2003).
 • OTKA (M36421): Hordozható multiparaméteres vízminőség-monitorozó rendszer beszerzése - 2001 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség: A Tisza-tavi kutatási programhoz kapcsolódva a szitakötő-fauna összetételének vizsgálata a Tisza-tavon és a hatáskörzetét jelentő, a benépesedés szempontjából számításba vehető objektumokon (elsősorban a szivárgócsatornákon, a befolyókon és a holtmedreken). 2000.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A Tisza-tó biodiverzitás megőrzését és természetvédelmi kezelését alapozó ökológiai vizsgálatok (a Tisza-tó apotai térségében). 2000.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: Tisza-tó apotai térségének rehabilitációját megalapozó vizsgálatok elvégzése és rehabilitációs megvalósítási terv készítése. 2000.
 • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség: A Tisza-tavi kutatási programhoz kapcsolódva a szitakötő-fauna összetételének vizsgálata a Tisza-tavon és a hatáskörzetét jelentő, a benépesedés szempontjából számításba vehető objektumokon (elsősorban a szivárgócsatornákon, a befolyókon és a holtmedreken). 1999.
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A Tisza-tó biodiverzitás megőrzését és természetvédelmi kezelését alapozó ökológiai vizsgálatok (a Tisza-tó apotai térségében). 1999.
 • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség: A Tisza-tavi kutatási programhoz kapcsolódva a szitakötő-fauna összetételének vizsgálata a Tisza-tavon és a hatáskörzetét jelentő, a benépesedés szempontjából számításba vehető objektumokon (elsősorban a szivárgócsatornákon, a befolyókon és a holtmedreken). 1998.
 • Magyar Vidékért Alapítvány: Kisműszer-beszerzés (1 db Yamaha 5 CS típusú csónakmotor, 1 db védőruha, 1 db horgászcsónak, 2 db evező). 1998.
 • Környezetvédelmi Minisztérium (Országos Környezettudományi és Természetvédelmi Kutatási Pályázat keretében): Az ökológiai szemléltető természet- és környezetminősítés informatikai alapjainak kidolgozása. 1998-2000.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium: A mintaterületként kiválasztott Boroszló-kerti-Holt-Tisza ökológiai állapotfelmérése és minősítése a Tisza-völgyi holtágak rehabilitációs programját előkészítő irányelvek kidolgozásához. 1997.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség: A mintaterületként kijelölt Boroszló-kerti-Holt-Tisza ökológiai állapotfelmérése és minősítése a Tisza-völgyi holtágak rehabilitációs programját előkészítő irányelvek kidolgozásához. 1997.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A Tisza-tó két védett morotvájának (Csapói- és Óhalászi-Holt-Tisza) ökológiai alapállapot-felmérése és minősítése az élőlényegyüttesek szukcessziójával összefüggő változások megítéléséhez. 1997.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium - Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar: A Peresi-holtág mintaterületként kiválasztott szakaszának ökológiai alapállapot-felmérése, a holtágrehabilitációs programokat elősegítő mintaprojekt alapozásához. 1997.
 • Tiszanagyfalu Polgármesteri Hivatal: A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kidolgozott "Tiszanagyfalu-Rakamaz Nagy-morotva rehabilitációs tanulmányterv"-hez kapcsolódó monitorozás részletes tervének elkészítése és a monitorozási tevékenység elindítása a Nagy-morotva vízterében és parti sávjában, valamint a Morotva-közben. 1997.
 • Országos Tudományos Kutatási Alap kutatási ösztöndíja. Adatok a Balaton és a Fertő-tó Dinophytáinak ismeretéhez. (F: 023761) /1997-2000/.
 • MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (KTM-MTA Kutatási Program keretében): Az Északi-Alföld és Tisza-völgy vizes élőhelyeinek állapotvizsgálata és monitorozása. 1997-1998.
 • Miniszterelnöki Hivatal: Kénforgalmi vizsgálatok a Balatonban és vízgyűjtőjén, különös tekintettel a Kis-Balatonra. 1997-1998.
 • Tiszanagyfalu Polgármesteri Hivatal: A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kidolgozott "Tiszanagyfalu-Rakamaz Nagy-morotva rehabilitációs tanulmányterv" kivitelezéséhez szükséges ökológiai vizsgálatok, florisztikai és faunisztikai felmérések elvégzése, javaslattétel a kiemelt üledék elhelyezésére potenciálisan alkalmas terület kijelölésére, valamint a tervezett beavatkozások lehetséges hatásainak elemzése a Morotva-közben és a felvízi tápcsatorna nyomvonalán. 1997-1998.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség: A Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács) ökológiai mintafelmérésének megtervezése és kivitelezése, a felmérés természetvédelmi és ökológiai feltételrendszerével kapcsolatos feladatok ellátása és szakvélemény készítése. 1996.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: A Boroszló-kerti-Holt-Tisza biodiverzitási alapállapot-felmérése, valamint természetvédelmi és ökológiai szempontú értékelése. 1996.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium: A Hortobágyi Nemzeti Park komplex állapotfelmérési programjának folytatása. 1996-1997.
 • Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kidolgozott "Tiszanagyfalu-Rakamaz Nagy-morotva rehabilitációs tanulmányterve" megbízó által megjelölt fejezeteiben foglalt intézkedések ökológiai hatásának vizsgálata és véleményezése. 1996-1997.
 • Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: Ökológiai állapotfelmérés és adatszolgáltatás a Rakamaz és Tiszanagyfalu közigazgatási területéhez tartozó Nagy-morotva holtág rekonstrukciójához. 1995.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium: Az ökológiai sajátosságok felmérése és értékelése a Tisza-völgy Tiszabecs-Kisköre közötti szakaszán, azzal a céllal, hogy a térség - a természeti értékek minél teljesebb megőrzése mellett - önálló területfejlesztési egységgé, a fenntartható fejlődés mintaterületévé válhasson. 1995.
 • Országos Tudományos Kutatási Alap kutatási ösztöndíja. Adatok Magyarország Dinophyta vegetációjának ismeretéhez (F: 016455) /1995-1997/. 
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal: A Természetvédelmi Információs Szolgálat működési feltételeinek megteremtése. 1995-1996.
 • MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete: A PHARE program által támogatott HU 9203-W1/7/92. regisztrációs számú ("Developing the framework for a biodiversity monitoring programme in Hungary" című) projektben való részvétel, a projekt feladatait rögzítő PHR-349/TAM-158/W1/7-01. sz. közös alapszerződés szerint. 1995-1996.
 • Országos Tudományos Kutatási Alap kutatási ösztöndíja (F: 016455) /1995-1997.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal: Szakvélemény véglegesítése a vízterekre, ill. a vizenyős területekre és a nemzetközi jelentőségű vadvizekre vonatkozó adatbázis és informatikai rendszer előkészítéséhez. 1994.
 • Művelődési és Közoktatási Minisztérium: Az ökológus képzés taxonómiai, szünfenobiológiai és etológiai alapjainak kutatása. 1994-1995.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal: A Természetvédelmi Információs Szolgálat (TISz) működési feltételeinek megteremtése. 1994-1995.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal: Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitoring (MNBM) Program működtetéséhez szükséges információrendszer elvi alapjai és szerkezete. 1994-1995.
 • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal: Szakvélemény összeállítása a vízterekre, ill. a vizenyős területekre és a nemzetközi jelentőségű vadvizekre vonatkozó adatbázis és informatikai rendszer előkészítéséhez. 1993.
 • OTKA I/3, 1717: Ökológiai környezetminőség-vizsgálatok élőlény együttesek populációdinamikai és fajösszetételi sajátosságainak feltárása és modellezése alapján. 1991-1995.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 14. 08:11