Szakdolgozati követelmények

A szakdolgozat formai követelményei: 15-20 szöveges oldal (1,5 sorköz, 12 betűméret) + az illusztrációs anyag (ábrák, képek, táblázatok, térképek, stb.). A dolgozatnak a következő fejezeteket kell tartalmaznia: Tartalomjegyzék; Bevezetés és irodalmi áttekintés; Célkitűzés; Anyagok és módszerek (ahol szükséges); Eredmények és megvitatásuk; Összefoglalás; Köszönetnyilvánítás; Irodalomjegyzék.

Ezen túl formai megkötés nincs, a témavezető adhat a szakterületi sajátosságokkal kapcsolatos javaslatokat.

Szakdolgozat minták: korábbi évek szakdolgozatai megtekinthetők a DEA archívumban (egyetemi IP-címről érhető el): https://dea.lib.unideb.hu/collections/17bb45a7-30a5-4f35-ad6b-90639a9c2072?cp.page=1

Informális segédanyag a szakdolgozat elkészítéséhez (nem kötelező követni, de segíthet): Útmutató szakdolgozat készítéshez_EvolZoolUnideb.pdf

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 14. 14:34