Növényi ökofiziológiai kutatócsoport

A kutatócsoport munkatársai

 • Mészáros Ilona egyetemi docens
 • Oláh Viktor egyetemi adjunktus
 • Adorján Balázs tudományos segédmunkatárs
 • Nyitrai Balázs PhD hallgató
 • Kis József PhD hallgató
 • Demeter Zita doktorjelölt
 • Szőllősi Erzsébet doktorjelölt
 • Kanalas Péter doktorjelölt
 • Juhászné Kovács Judit technikus

A kutatásaink középpontjában a növényi funkcionális tulajdonságok és a környezet kölcsönhatásainak elemzése, a környezeti tényezők fluktuációira és szélsőséges értékeire adott növényi válaszreakciók és védekezési mechanizmusok sejt-, egyed- és populáció-szintű tanulmányozása áll.

Fontosabb kutatási irányok

 • Lombhullató fafajok ökofiziológiai plaszticitása és stressz-toleranciája. A klímaváltozás és az UV-B sugárzás hatása domináns erdőalkotó fafajok fiziológiájára és egészségi állapotára, ezen keresztül az erdőállományok szerkezetére és működésére.
  Környezetterhelések hatásainak elemzése ökotoxikológiai tesztekben növekedési, fiziológiai és biokémiai markerek alapján. Stressz-tényezők hatása vízi növények életmenetére és a különböző életformák válaszreakciói.

Módszerek

 • A kutatásokhoz a termőhelyi mérésekre kiépített meteorológiai állomás (hőmérséklet, csapadék, szél és napsugárzás jellemzői), finom időfelbontású fiziológiai mérő rendszerek (víztranszport és xilém nedváramlás, törzs radiális növekedés) és „mobil” laboratórium (infravörös gázanalizátor, PAM fluorométerek, porométer, vízpotenciál mérő) áll rendelkezésre. A stressz-védő biokémiai folyamatok (xantofill ciklus, flavonoidok, antociánok akkumulációja) és metabolitok elemzése HPLC, és spektrofotometriás módszerekkel történik. A vízinövényekkel végzett laboratóriumi vizsgálatok a nemzetközi standardoknak (OECD, ISO békalencse-teszt előírások) megfelelő infrastruktúrával és metodológiával történnek. A fiziológiai vizsgálatokban alkalmazott módszerek átfednek a lombhullató fák vizsgálati módszereivel (pl. PAM fluorométerek, metabolitok elemzése).

Kutatási projektek

 • OTKA K101552 Időjárási fluktuációk hatása elegyes erdőállományok fafajainak növekedésére, szénallokációs folyamataira és vízgazdálkodására (témavezető: Mészáros Ilona) 2012-2015
  Life+ Environment Project LIFE08 ENV/IT/000339 EnvEurope. Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring (DE témavezető: Mészáros Ilona) 2010-2014

Nemzetközi együttműködések

 • FPS COST Action FP1106 Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS (STReESS) 2013-2016 (MC tag: Mészáros Ilona)
 • COST MixForest FPS COST Action FP1206 European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR) (2013-2017) (MC tag: Mészáros Ilona)
 • LTER-Europe Network: Long Term Ecological Research Network, Europe

Válogatott publikációk

 • Demeter Z, Kanalas P, Máthé C, Cseke K, Szőllősi E, M-Hamvas M, Jámbrik K, Kiss Z, Mészáros I 2014: Osmotic stress responses of individual white oak (Quercus section, Quercus subgenus) genotypes cultured in vitro. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 171: 16-24.
 • Mészáros I, Kanalas P, Fenyvesi A, Kis J, Nyitrai B, Szőllősi E, Oláh V, Demeter Z, Lakatos Á, Ander I 2011: Diurnal and seasonal changes in stem radius increment and sap flow density indicate different responses of two co-existing oak species to environmental stress. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA 7: pp. 97-108.
 • Oláh V, Lakatos Gy, Bertók Cs, Kanalas P, Szőllősi E, Kis J, Mészáros I 2010: Short-term chromium (VI) stress induces different photosynthetic responses in two duckweed species, Lemna gibba L. and Lemna minor L. PHOTOSYNTHETICA 48: 513-520.
 • Paillet Y, Bergès L, Hjältén J, Ódor P, Avon C, Bernhardt-Römermann M, Bijlsma R-J, De Bruyn L, Fuhr M, Grandin U, Kanka R, Lundin L, Luque S, Magura T, Matesanz S, Mészáros I, Sebastià M-T, Schmidt W, Standovár T, Tóthmérész B, Uotila A, Valladares F, Vellak K, Virtanen R 2010: Biodiversity differences between managed and unmanaged forests: Meta-analysis of species richness in Europe. CONSERVATION BIOLOGY 24: 101-112.
 • Láposi R, Veres S, Lakatos G, Oláh V, Fieldsend A, Mészáros I 2009: Responses of leaf traits of beech (Fagus sylvatica L.) saplings to supplemental UV-B radiation and UV-B exclusion. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 149: 745-755.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58