Entomológia és Konzervációbiológia - Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

Az Entomológiai és Konzervációbiológiai Kutatócsoport rovarok és más szárazföldi gerinctelen állatok terepi és laboratóriumi kutatását végzi. Témáinkra jellemző az erős taxonómiai alapozás, az evolúciós és biogeográfiai célkitűzések kombinációja a konzervációbiológiai vizsgálatokkal.

A fentieken alapulnak együttműködéseink a Tanszék, a Biológai és Ökológiai Intézet és külső, bel- és külföldi intézmények, egyetemek kutatócsoportjaival és a nemzeti parkokkal.

Együttműködéseink főbb témái: konzervációgenetika, filogeográfia, morfometria, közösség- és viselkedésökológia, szociobiológia és parazitizmus. Számos kurzus oktatásában aktívan részt veszünk, például az általunk koordinált Állatrendszertan 1929 óta a tanszék egyik legfontosabb alapozó tantárgya.

 

Szakdolgozati témák


További információk: <Link>

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58