Populációgenetika - Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

A Populációgenetika Kutató Csoport alapvetően veszélyeztetett és védett rovarfajok (elsősorban lepkék) populációgenetikai vizsgálatával foglalkozik. A genetikai variabilitást több szinten vizsgáljuk.

Elsődleges munkamódszerünk az enzimpolimorfizmus vizsgálata poliakrilamid gélelektroforézis segítségével. Ezen kívül a szárnyak és a külső hím ivarszervek morfológiai változatosságának elemzésével foglalkozunk a tradícionális és a geometriai morfometria eszköztárát felhasználva.

A Csoport tagjai a közeljövőben DNS-szintű kutatásokat terveznek.


  • Szakdolgozati témák
  • További információk: <Link>
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:59