Növényrendszertani, florisztikai és ökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport munkatársai

 • Matus Gábor egyetemi docens
 • Molnár V. Attila egyetemi docens
 • Sramkó Gábor tudományos munkatárs
 • Nótári Krisztina tudományos segédmunkatárs
 • Hürkan Kaan PhD-hallgató
 • Ljubka Tibor PhD-hallgató
 • Löki Viktor PhD-hallgató
 • Takács Attila PhD-hallgató

Főbb kutatási irányok

 • A csoport kiemelt jelentőségű növényfajok és csoportok rendszertanával, molekuláris filogenetikájával, filogeográfiájával, valamint florisztikai feltárásával, aut- és, terjedési ökológiájával foglalkozik. A rendszertani kutatások közül elsősorban a kosborfélék (Orchidaceae), látonyafélék (Elatinaceae), valamint természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok morfometriai és molekuláris genetikai vizsgálata (hibridizáció, fejlődéstörténet) van csoportunk fókuszában, mindenekelőtt evolúciós történetük megértése céljából. Közösségi ökológiai kutatásaink közt prioritást élvez egyes kiemelt jelentőségű fátlan közösségek (szikla- és legelőgyepek, kaszálók, láprétek) szerveződését és dinamikáját befolyásoló tényezőknek (időjárási fluktuáció, magkészlet képzés, természetvédelmi kezelés), valamint a kriptogámok szerepének vizsgálata.
 • A csoport fő kutatási területe a Pannon Ökorégió, ugyanakkor több témában európai-kisázsiai léptékben is gyűjtünk adatokat és mintákat. Fontos feladatunk Magyarország második legnagyobb növénygyűjteményének, a Soó Rezső Herbáriumnak (DE) gondozása, fejlesztése. A kutatócsoport végzi a Kitaibelia botanikai-természetvédelmi folyóirat szerkesztését és kiadását.

 

Kutatási pályázatok

 • Magyarország veszélyeztetett hajtásos növényeinek ritkasága, életmenet-jellemzői és klímaválasza (OTKA K108992, témavezető: Molnár V. Attila)
 • Európai orchideák és látonyafélék kutatása (Nemzeti Kiválóság Program, Molnár V. Attila)
 • Az Epipactis nemzetség RAD-seq filogeográfiája - egy modell-nemzetség fajképződésének megértése (OTKA PD 109686, témavezető: Sramkó Gábor)
 • Konzervációgenetikai kutatások a magyar természetvédelem szolgálatában (Nemzeti Kiválóság Program, Sramkó Gábor)
 • RAD-Sequencing will revolutionise our understanding of a controversal model system in evolutionary biology: pseudo-copulatory bee orchids (Ophrys) (Stiftung Aktion Österreich-Ungarn, Sramkó Gábor)
 • Molecular phylogeny of Pulsatilla Mill. sect. Pulsatilla (DC.) Aichele & Schwegler (International Assotiation of Plant Taxonomy, Sramkó Gábor)
 • A Himantoglossum (Orchidaceae), veszélyeztetett európai nemzetség természetvédelmi filogenetikája (NKTH-OTKA-EU 7KP ’MOBILITÁS’ 80332, témavezető: Sramkó Gábor)
 • Propagulum helyettesítõk fejlesztése és alkalmazása a magbank kialakulását befolyásoló tényezõk vizsgálatára (OTKA 67748, témavezető: Matus Gábor)
 • A magbank szerepe a mészkerülő homoki gyepek vegetációdinamikájában (OTKA 42848, témavezető: Matus Gábor)
 • Nyírségi száraz legelőgyepek vegetációdinamikája változó területhasználat mellett (OTKA T/10 26433, témavezető: Matus Gábor)
 • Ruderális növényközösségek szukcessziójának vizsgálata. (OTKA F/4 5063, témavezető: Matus Gábor)

Néhány jelentős publikáció

 • Sramkó, G. – Molnár, V. A. - Hawkins, J. A. - Bateman, R. B. (in press.): Molecular phylogeny and evolutionary history of the Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s.l. (Orchidaceae). – Annals of Botany xx:. (IF2013: 3,449)
 • Takács, A., Schmotzer, A., Jakab, G., Deli, T., Mesterházy, A., Király, G., Lukács, B.A., Balázs, B., Perić, R., Eliaš, P., Sramkó, G., Tökölyi, J. – Molnár V. A. (2013): Key environmental variables affecting the distribution of Elatine hungarica in the Pannonian Basin. – Preslia 85: 193–207. (IF: 2,833)
 • Molnár V. A. – Tökölyi J. – Végvári Zs. – Sramkó G. – Sulyok J. – Barta Z. (2012): Pollination mode predicts phenological response to climate change in terrestrial orchids: a case study from central Europe. – Journal of Ecology 100: 1141–1152. (IF: 5,431)
 • Sramkó, G. – Óvári, M. – Yena, A. V. – Sennikov, A. N. – Somlyay, L. – Bateman, R. M. – Molnár, V. A. (2012): Unravelling a century of misuse: typification of the name Himantoglossum caprinum (Orchidaceae: Orchideae). – Phytotaxa 66: 21–26. (IF: 1,295)
 • Valkó, O. – Török, P. – Tóthmérész, B. – Matus, G. (2011) Restoration potential in seed banks of acidic fen and dry-mesophilous meadows: Can restoration be based on local seed banks? Restoration Ecology 19: 9-15. (IF: 1,612)
 • Matus, G. – Verhagen, R. – Bekker, R.M. – Grootjans, A.P. (2003) Restoration of the Cirsio dissecti-Molinietum in The Netherlands: Can we rely on soil seed banks? Applied Vegetation Science 6: 73-84. (IF: 0,877)
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58