Növényi és Alga Metabolit Kutatócsoport

A kutatócsoport munkatársai

 • Vasas Gábor egyetemi tanár
 • Gonda Sándor egyetemi adjunktus
 • Riba Milán tudományos segédmunktárs
 • Szűcs Zsolt tudományos munkatárs
 • Újvárosi Andrea PhD hallgató

Főbb kutatási irányok

 • A kutatócsoport biológiailag aktív, természetes eredetű (magasabbrendű növényekben és algákban, valamint endofiton gombákban előforduló) vegyületek termelésével, hatásával és ökológiai funkcióival foglalkozik. A kutatások célja e természetes vegyületek bioszintézisének, hatásának izolációja, karakterizálása, in vitro termeltetése, továbbá hatásainak vizsgálata és kvantifikálásukra alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.
 • A főbb, karakterizált szervezetek között toxikus algavonalak (pl. Microcystis sp., Aphanisomenon sp., Cylindrospermopsis sp.), karotinoidokat termelő, nem-toxikus algavonalak (pl. Dunaliella salina, Nostoc sp.), gyógynövények (pl. Plantago lanceolata), fűszerek-élelmiszernövények (Armoracia rusticana), valamint növény-asszociált gombák, endofitonok is megtalálhatóak.
 • Főbb vizsgált vegyületcsoportokként algákból a peptid és más típusú cianotoxinokat, karotinoidokat; növényekből a feniletanoid és egyéb glikozidokat, köztük a glükozinolátokat; endofiton gombák xanton dimereket lehet megemlíteni.
 • A laboratórium által karakterizálásra alkalmazott analitikai módszerek közül kiemelendők a preparatív módszerek, valamint a kromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriai módszerek (GC-MS, LC-MSn), továbbá a kapilláris elektroforézis (CE), illetve adatfeldolgozás tekintetében az „omics” megközelítés.

Konkrét kutatási témák

 • Cianobakteriális és alga- tömegprodukciók toxintartalmának analízise magyarországi vízterekben és a toxintermelés vizsgálata izolált alga- és cianobaktérium törzseken (témavezető: Vasas Gábor; jelenleg futó pályázat: )
 • Nostoc fajok metabolit-variabilitása és alkalmazásának lehetőségei
 • Endofiton-növényi metabolit interakciók vizsgálata tormában, torma növény posztharveszt változásainak vizsgálata (témavezető: Gonda Sándor; jelenleg futó pályázat: OTKA PD 124339)
 • Hárs fajok (Tilia spp.) flavonoid és egyéb fenoloid vegyületeinek preparatív analitikája és metabolomikai analízise

6 jelentős publikáció

 • Deli J, Gonda S, Nagy L ZS, Szabó I, Gulyás-Fekete G, Agócs A, Marton K, Vasas G
  • Carotenoid Composition of three Bloom-forming Algae Species.
  • FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 2014: Paper FOODRES-D-14-00565R1. (2014)
  • IF: 3.050*
 • Gonda S, Kiss-Szikszai A, Szűcs Zs, Máthé Cs, Vasas G
  • Effects of N source concentration and NH4+/NO3- ratio on phenylethanoid glycoside pattern in tissue cultures of Plantago lanceolata L.: a metabolomics driven full-factorial experiment with LC-ESI-MS3
  • PHYTOCHEMISTRY 2014: Paper 10.1016/j.phytochem.2014.07.002. (2014)
  • IF: 3.350*
 • Gonda S, Kiss A, Emri T, Batta Gy, Vasas G
  • Filamentous fungi from Plantago lanceolata L. leaves: Contribution to the pattern and stability of bioactive metabolites
  • PHYTOCHEMISTRY 86: pp. 127-136. (2013)
  • IF: 3.350
 • Vasas G, Farkas O, Borics G, Felföldi T, Sramkó G, Batta G, Bácsi I, Gonda S
  • Appearance of Planktothrix rubescens Bloom with [D-Asp3, Mdha7]MC–RR in Gravel Pit Pond of a Shallow Lake-Dominated Area
  • TOXINS (BASEL) 5:(12) pp. 2434-2455. (2013)
  • IF: 2.480
 • Vasas G, M-Hamvas M, Borics G, Gonda S, Máthé Cs, Nagy ZsL
  • Occurrence of a toxic Prymnesium parvum bloom with high protease activity is related to fish mortality in Hungarian ponds
  • HARMFUL ALGAE 17: pp. 102-110. (2012)
  • IF: 2.901
 • Vasas G, Gáspár A, Páger Cs, Surányi Gy, M-Hamvas M, Máthé Cs, Borbély Gy
  • Analysis of cyanobacterial toxins (anatoxin-a, cylindrospermopsin, microcystin-LR) by capillary electrophoresis.
  • ELECTROPHORESIS 25:(1) pp. 108-115. (2004)
  • IF: 3.743
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58