Történeti áttekintés - Hidrobiológiai Tanszék

Történetünk

Woynárovich Elek professzor 1961. szeptember 1-én került az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karára, az Állattani Tanszék tanszékvezetõjeként. A hidrobiológus képzés indításának gondolatát 1962-ben Õ vetette fel. Ezt követõen elkezdõdött a tudományterület tudományos és oktató bázisának kialakítása. 1962-tõl speciálkollégiumként lehetett a hidrobiológia tantárgyat hallgatni.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1966-ban kezdõdött és tíz éven át folyt hidrobiológus képzés. Három évig két tanári szak (biológia és kémia) mellett, speciális képzés formájában mûködött. Az elsõ évfolyam 1967-ben végzett, akik között ott volt Dévai György (DE TTK, Professor emeritus), Bíró Péter (MTA BLKI ig. akadémikus), Kiss Keve Tihamér (tudományos tanácsadó, MTA ÖBKI, MDA, DSc) és Hamar József (Tisza-Klub, elnök). Woynárovich Elek 1968-ban történt távozása után Szabó Jenõ és Dévai György irányította és szervezte a képzést. Felföldy Lajos címzetes egyetemi tanár, Pásztó Péter és Gulyás Pál címzetes egyetemi docensek is bekapcsolódtak a hidrobiológusok oktatásába. 1969-tõl lehetõvé vált az egyik tanári szak helyett a hidrobiológia szak felvétele. Az oklevél megnevezése: "Okleveles biológiai szakos középiskolai tanár és hidrobiológus" volt. Ebben a formában 1977-ben végzett az utolsó évfolyam. Ennek az állapotnak az önálló biológus szak 1975-ös debreceni indítása vetett véget, amikor a hidrobiológia iránt érdeklõdõ hallgatók a biológus képzés keretei között végezhették tanulmányaikat. Ennek legfõbb oktatási kereteit elõbb az Állattani Tanszék, az Állat- és Embertani Tanszék, majd az 1980-ban alapított Ökológiai Tanszék adta. Az egységes Ökológiai Tanszékbõl 1998-ban kivált az Alkalmazott Ökológiai Tanszék. Az Ökológiai Tanszéken belül kezdte meg mûködését a Hidrobiológiai Tanszék közvetlen elõdjének tekinthetõ Hidrobiológiai Részleg, melynek jelentõs szerepe volt a "Vízi ökológia" doktori (PhD) program (1993) és a "Környezettudomány" doktori iskola "Hidrobiológia" programjának (2002) megszervezésében.

Az önálló Hidrobiológiai Tanszék 2003-ban alakult meg a Debreceni Egyetemen. A Tanszék feladatának tekinti a hidrobiológia tudományának mûvelését a tudományos kutatás szintjén, valamint a hidrobiológiai ismeretek átadását az oktatás minden szintjén (doktori képzés, graduális képzés, posztgraduális képzés, ismeretterjesztés).

A Hidrobiológiai Tanszék mûködése eddigi legnagyobb sikerének tartjuk, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a 2007/10/XII/2/2. számú határozatában, a Debreceni Egyetem vezette, s a Hidrobiológiai Tanszék által koordinált konzorcium kérésére engedélyezte hazánkban a Hidrobiológus mesterképzési szak létesítését. A MAB 2008. január 25-én tartott ülésén hozott 2008/1/XI/1/6. számú határozatában pedig támogatta a Debreceni Egyetem által beadott Hidrobiológus MSc szakindítási kérelmet is.

Ennek megfelelõen 2009 szeptemberében a Debreceni Egyetemen - a Természettudományi és Technológiai Kar gondozásában - Hidrobiológus mesterképzési szak (MSc) indult.

Frissítés dátuma: 2021.03.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.