Köszöntő

Növénytani Tanszék

Tanszékünk közel évszázados múltra tekint vissza. A magyar királyi Tisza István Tudományegyetem első szervezeti egységei közé tartozott és mind a mai napig jelentős értékekkel bír. Büszkék vagyunk a Tanszékünk történelmére a növénytudomány számos területén elért eredményére, amelyek nemcsak egységünk fejlődését segítette hanem több tudományterületnek, szervezeti egységnek, kutatócsoportnak jelentett oltalmat illetve támogatást önállósodásra az idők folyamán.
Egységünk központi szerepet tölt be Egyetemünk számos képzésben a tudósokat képző kutató szakoktól a technológiai és ipari képzéseken át a tanárképzésig. Jelentős számú főtárgyat oktatunk magyar és angol nyelven, amelyek a növény fajismeretével, anatómiájával, sejt és szövettanával, fiziológiaiájával, biokémiájával, molekuláris biológiájával, közösségbiológiájával és természetes hatóanyagaival foglalkozik.
Tanszékünkön négy kutatócsoport tevékenykedik, ahol tehetséges hallgatóink, minősített oktatóink, kutatóink, professzoraink művelik tudományos tevékenységeiket. Eredményeinket vezető folyóiratokban publikált tanulmányok, Phd, habilitációs és MTA doktori értekezések, K+F tevékenységeink során fejlesztett eljárások, módszerek, szolgáltatások és magas színvonalú kutatási, ipari együttműködések jelzik.
Büszkék vagyunk pályázati aktivitásunkra, amelyek biztosítják és elősegítik hogy tudományterületenként a lehető legmagasabb színvonalon, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően folytassuk tevékenységeinket.
A Növénytani tanszék hagyományosan is vendégszerető, hasznos és színvonalas együttműködésekre nyitott egysége Egyetemünknek. Biztatom tájékozódjon honlapunkon és ha kérdése van a lenyűgözően változatos növénytudomány bármely általunk művelt területét illetően keressen meg minket, munkatársaimmal szívesen látjuk önöket Tanszékünkön.

Hidrobiológiai Tanszék

Woynárovich Elek professzor 1961. szeptember 1-én került az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karára, az Állattani Tanszék tanszékvezetőjeként. A hidrobiológus képzés indításának gondolatát 1962-ben Ő vetette fel. Ezt követően elkezdődött a tudományterület tudományos és oktató bázisának kialakítása. 1962-től speciálkollégiumként lehetett a hidrobiológia tantárgyat hallgatni.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1966-ban kezdődött és tíz éven át folyt hidrobiológus képzés. Három évig két tanári szak (biológia és kémia) mellett, speciális képzés formájában működött. Az első évfolyam 1967-ben végzett, akik között ott volt Dévai György (DE TTK, Professor emeritus), Bíró Péter (MTA BLKI ig. akadémikus), Kiss Keve Tihamér (tudományos tanácsadó, MTA ÖBKI, MDA, DSc) és Hamar József (Tisza-Klub, elnök). Woynárovich Elek 1968-ban történt távozása után Szabó Jenő és Dévai György irányította és szervezte a képzést. Felföldy Lajos címzetes egyetemi tanár, Pásztó Péter és Gulyás Pál címzetes egyetemi docensek is bekapcsolódtak a hidrobiológusok oktatásába. 1969-től lehetővé vált az egyik tanári szak helyett a hidrobiológia szak felvétele. Az oklevél megnevezése: "Okleveles biológiai szakos középiskolai tanár és hidrobiológus" volt. Ebben a formában 1977-ben végzett az utolsó évfolyam. Ennek az állapotnak az önálló biológus szak 1975-ös debreceni indítása vetett véget, amikor a hidrobiológia iránt érdeklődő hallgatók a biológus képzés keretei között végezhették tanulmányaikat. Ennek legfőbb oktatási kereteit előbb az Állattani Tanszék, az Állat- és Embertani Tanszék, majd az 1980-ban alapított Ökológiai Tanszék adta. Az egységes Ökológiai Tanszékből 1998-ban kivált az Alkalmazott Ökológiai Tanszék. Az Ökológiai Tanszéken belül kezdte meg működését a Hidrobiológiai Tanszék közvetlen elődjének tekinthető Hidrobiológiai Részleg, melynek jelentős szerepe volt a "Vízi ökológia" doktori (PhD) program (1993) és a "Környezettudomány" doktori iskola "Hidrobiológia" programjának (2002) megszervezésében.

Az önálló Hidrobiológiai Tanszék 2003-ban alakult meg a Debreceni Egyetemen. A Tanszék feladatának tekinti a hidrobiológia tudományának művelését a tudományos kutatás szintjén, valamint a hidrobiológiai ismeretek átadását az oktatás minden szintjén (doktori képzés, graduális képzés, posztgraduális képzés, ismeretterjesztés).

A Hidrobiológiai Tanszék működése eddigi legnagyobb sikerének tartjuk, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a 2007/10/XII/2/2. számú határozatában, a Debreceni Egyetem vezette, s a Hidrobiológiai Tanszék által koordinált konzorcium kérésére engedélyezte hazánkban a Hidrobiológus mesterképzési szak létesítését. A MAB 2008. január 25-én tartott ülésén hozott 2008/1/XI/1/6. számú határozatában pedig támogatta a Debreceni Egyetem által beadott Hidrobiológus MSc szakindítási kérelmet is.

Ennek megfelelően 2009 szeptemberében a Debreceni Egyetemen - a Természettudományi és Technológiai Kar gondozásában - Hidrobiológus mesterképzési szak (MSc) indult.

Frissítés dátuma: 2022.01.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.